Website By Brainlane
Vorige nieuwsbericht Volgende nieuwsbericht

Dat tal van sportclubs draaien op vrijwilligerswerk - net als overigens vele andere organisaties uit het sociale middenveld - is niks nieuws. En dat zij vandaag allemaal graag gebruik maken van ICT is dat al evenmin.
Dat amateur-sportclubs kiezen voor een professionele benadering en omkadering is echter al minder voor de hand liggend. K Stade Leuven Tennis Club, een club met een zeer rijke traditie, was toe aan een nieuwe website en keek daarvoor naar de toekomst. Hoe willen wij ons in de toekomst profileren? Hoe willen wij in de toekomst communiceren, met leden, sponsors, publiek...?
En aangezien wij bij d.com.press ons op tijd en stond ook wel eens op een tennisbal willen afreageren, hebben clubbestuur en d.com.press de handen in elkaar geslagen.
Dit is zonder enige twijfel slechts een eerste stap naar een verdere "professionele" aanpak van deze ambitieuze club.
d.com.press bvba | Streeklaan 7 | B-3060 Bertem [Belgium] | +32 (0)472 747 607 | help@dcompress.be
© d.com.press 2007