Website By Brainlane
homepage // wat doen wij // Corporate communicatie // Interne communicatie

Interne communicatie… een noodzaak

Interne Communicatie… geen luxe, maar een noodzaak en bijgevolg een strategische component van alle communicatieplannen.

Interne communicatie was lange tijd het ondergeschoven kind. Nooit eerder was de roep om meer en betere communicatie zo groot. Is het tij dan werkelijk gekeerd? Budgettair lijkt interne communicatie het toch nog steeds moeilijk te hebben.

Fout, zo denken wij, want goede externe communicatie begint bij goede interne communicatie…

Waarom? … vandaag speelt iedere werknemer een rol in de imagovorming van een organisatie. Om op lange termijn succesvol te kunnen zijn, of om succesvol te kunnen blijven, hebben organisaties medewerkers nodig die er 100% voor gaan.

Hoe? Technologie heeft heel wat nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor een snelle verspreiding van boodschappen of nieuws naar de respectieve doelgroepen. Maar het allerbelangrijkste communicatiemedium blijft het lijnmanagement – op voorwaarde evenwel dat deze mensen goed worden getraind en begeleid! De rest van de mogelijkheden zijn gekend: bedrijfsblad, intranet & e-mail, memo’s, meetings, events & incentives…

Interne communicatie kan ..

  • …het juiste klimaat helpen creëren
  • …antwoorden bieden op vragen en bezorgdheden
  • …inspelen op verwachtingen
d.com.press bvba | Streeklaan 7 | B-3060 Bertem [Belgium] | +32 (0)472 747 607 | help@dcompress.be
© d.com.press 2007